Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
-Branżowa Szkoła I stopnia - opis zawodów Drukuj Email
Piątek, 29 Marzec 2019 00:00

 Zespół Szkół Gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4


Cukiernik


Absolwent kształcący się w zawodzie cukiernik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
 • sporządzania półproduktów cukierniczych;
 • sporządzania gotowych wyrobów cukierniczych;
 • dekorowania wyrobów cukierniczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik może podejmować prace w zakładzie wytwarzają cym artykuły cukiernicze, takie jak: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze  na terenie Polski oraz krajach Unii Europejskiej. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska kwalifikację zawodową:

K1 Produkcja wyrobów cukierniczych
 • Magazynowanie surowców cukierniczych
 • Wytwarzanie wyrobów cukierniczych
 • Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji
 
Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.
 

Kucharz

Absolwent kształcący się w zawodzie kucharz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów;
 • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska kwalifikację zawodową:

K1 Sporządzanie potraw i napojów

 • Przechowywanie żywności
 • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

Do głównych zadań  zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem typowych potraw i napojów z zastosowaniem odpowiednich narzędzi, maszyn i urządzeń. Uczeń zdobywa umiejętności związane z oceną i dobieraniem surowców i półproduktów, dokonaniem ich oceny w oparciu o normy i receptury gastronomiczne. Ponadto zajmuje się sporządzaniem kalkulacji potraw i napojów, obliczaniem ich wartości energetycznej, wydawaniem przygotowanych potraw z jednoczesna dbałością o ich estetyczne wykończenie. Uczniowie na zajęcia przychodzą w odpowiednich strojach zgodnie z wymogami HACCP i musi posiadać badania do celów sanitarno- epidemiologicznych.

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach obszaru kształcenia określonego w kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Opracowała: Anna Antoniak
Zmieniony: Czwartek, 04 Kwiecień 2019 13:50