Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2015 Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 06 Listopad 2015 12:28
 
3 listopada 2015r. podczas uroczystej gali w VI LO,
uczennica klasy II TD Aleksandra Iwanowicz
otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
 
 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży (publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Kandydat do stypendium musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Musi też wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 

Gratulujemy !!!

Zmieniony: Czwartek, 12 Listopad 2015 08:39