Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Konkurs PIP - "Poznaj swoje prawa w pracy" Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Październik 2014 06:50

 „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

Konkurs wiedzy o przepisach prawa pracy
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 
I. TEMAT I CEL KONKURSU

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Poznaj swoje prawa w pracy”.
2. Celem konkursu jest:

  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • inspirowanie do rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianą problematyką spraw z zakresu prawa pracy;
  • doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji w tematyce konkursu;
  • podnoszenie i kształtowanie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych przed szerokim gremium;
  • popularyzacja wiedzy z zakresu problematyki związanej ze sztuką mówienia, prezentacji i kreowania swojego wizerunku (zgodnie z zasadą: Jak Cię widzą, tak Cię piszą).


II. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy) oraz

2. Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

3. Współorganizatorami konkursu są szkoły ponadgimnazjalne biorące udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura Bezpieczeństwa” - na etapie szkolnym.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

IV. ORGANIZACJA KONKURSU

 Postanowienia ogólne

1. Podstawowe obowiązki Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, jako współorganizatora Konkursu i Uczestników Konkursu określone zostaną w Regulaminie.

2. Bieżącą organizację Konkursu zapewni Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji.

Wykaz literatury oraz linków do stron internetowych zawierających niezbędny materiał przygotowawczy do Konkursu:

Kodeks Pracy i akty wykonawcze

Zgłoszenia: Anna Antoniak, Barbara Wysocka, Ewa Olendzka

Zmieniony: Wtorek, 02 Grudzień 2014 22:52