Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Lucyna Kakareko - florystka z Kwiaciarni Leśnej Drukuj Email
Niedziela, 01 Grudzień 2013 18:36
 

Wizyta w Kwiaciarni Leśnej

W środę, 20 listopada 2013r., gościliśmy w Kwiaciarni Leśnej na zaproszenie florystki, pani Lucyny Kakareko, która, co ciekawe, jest absolwentką naszej szkoły.

Pani Lucyna opowiedziała nam na przykładzie swojej kwiaciarni o tym, jak uzyskać dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wytłumaczyła nam, jak powinien wyglądać wniosek składany do urzędu i przyznała, że jest on swego rodzaju biznesplanem. Jeśli jest opracowany w sposób logiczny i „przekona” osoby oceniające o powodzeniu przedsięwzięcia, to zapewne zostanie oceniony pozytywnie. Tak stało się w przypadku wniosku pani Lucyny. (Zainteresowanych wytycznymi dotyczącymi wniosku odsyłamy na koniec artykułu)

Właścicielka kwiaciarni podkreśliła również wagę reklamy w prowadzeniu przedsiębiorstwa, a zwłaszcza tzw. marketingu internetowego, od którego w dzisiejszych czasach w dużej mierze zależy, czy firma utrzyma się na rynku czy też nie. Dlatego tak ważne jest, by promować się w Internecie, np. być obecnym na facebooku i zbierać lajki zadowolonych klientów.

Serdecznie dziękujemy Pani Lucynie za miłe przyjęcie w  niezwykle klimatycznej „sali lekcyjnej” i życzymy Jej wielu klientów i wielu „lajków” na fb (myśmy już nasze dodali :).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasa III TU
zdjęcia: Ewa Olendzka
      

Wniosek o dotację zawiera:

  • kwotę wnioskowanych środków;
  • rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
  • symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
  • specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług  i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej;   
  • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika).
Zmieniony: Niedziela, 01 Grudzień 2013 19:56