Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
Konkurs z chemii pod hasłem ,, Chemia w żywności” Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 15 Listopad 2017 11:03

Zapraszamy do udziału w konkursie, dwuosobowe osobowe zespoły uczniów. Przedmiotem konkursu jest opracowanie, wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej ilustrującej hasło wiodące konkursu. Rozwiązanie testu z tematu konkursu i udzielenie odpowiedzi ustnej przez jednego z uczestników na 2 wylosowane pytania.

Więcej w regulaminie....

 

Regulamin konkursu z chemii pod hasłem ,, Chemia w żywności”

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy zainteresowane 2  osobowe zespoły uczniów .
 2. Celem konkursu jest:
 3. propagowanie wiedzy o żywności i żywieniu człowieka,
 4. pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia,
 5. podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności chemicznych uczniów,
 6. stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu.
 7. Przedmiotem konkursu jest
 8. opracowanie , wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej ilustrującej hasło wiodące konkursu,
 9. rozwiązanie testu z tematu konkursu,
 10. udzielenie odpowiedzi ustnej przez jednego z uczestników na 2 wylosowane pytania.
 11. Kryteria oceny :

a)przy ocenie prezentacji brane będą pod uwagę:

-rozwinięcie (wyczerpanie tematu)

- poprawną argumentację,

- wizualną stronę prezentacji,

- formę wypowiedzi,

- pomysłowość, oryginalność.

Czas przeznaczony na wypowiedź wynosi max 10minut. Za ten etap konkursu można uzyskać maksymalnie 10pkt.

b)zadanie grupowe obejmuje 20 pytań w formie testu, za prawidłową odpowiedź na pytanie można uzyskać 1 punkt ( zespół może maksymalnie uzyskać 20 punktów). Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi  30minut.

 1. c) odpowiedź ustna zespołu na 2 pytania, za każde można uzyskać 2 punkty, łącznie – 4punkty.
 2. d)  końcowa klasyfikacja obejmuje sumę uzyskanych punktów ze wszystkich etapów konkursu (maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania- 34pkt).
 3. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
 4. Budowa, występowanie, właściwości chemiczne składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, witaminy)
 5. Przemiany składników odżywczych w czasie przechowywania i przetwarzania.
 6. Dodatki do żywności – rola różnych substancji w tworzeniu cech sensorycznych produktów żywnościowych.
 7. Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności z chemii dotyczące tematyki określone podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkól ponadgimnazjalnych w oparciu o podręcznik do nauki chemii .
 8. Organizatorami konkursu są nauczyciele chemii, do których składamy prezentacje na pendrive do 12.2017r
 9. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i oceny z chemii, laureaci dodatkowo – nagrody książkowe.
 10. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Irena Charytoniuk nauczyciel chemii.
Zmieniony: Środa, 15 Listopad 2017 19:49