Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
Konkurs o Prawie Pracy i BHP Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 30 Wrzesień 2015 22:37
 

Konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

„POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”

CEL KONKURSU:
  • popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

  • obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy bhp.

ORGANIZACJA KONKURSU:

  • konkurs przebiega w trzech etapach, które organizowane są w ciągu jednego roku szkolnego;
  • Szkolny Komitet Konkursowy przygotowuje test w oparciu o pytania testowe z centralnej bazy pytań zamieszczonej na stronie internetowej PIP i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym;
  • zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na 25 pytań z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp;
  • etap szkolny konkursu jest organizowany do 25 listopada roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs;
  • dyrektorzy szkół przesyłają do właściwych okręgowych inspektoratów pracy kartę zgłoszenia uczestników etapu regionalnego do 30 listopada;
  • pozostałe informacje na stronie PIP >>> ZOBACZ <<<

  • zgłoszenia do konkursu: Anna Antoniak i Barbara Wysocka
Zmieniony: Środa, 30 Wrzesień 2015 22:45