Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Wyszukiwarka
PROPOZYCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA GRUDZIEŃ 2017 Drukuj Email
Poniedziałek, 27 Listopad 2017 22:30
PROPOZYCJE  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  NA  GRUDZIEŃ  2017
  1. AKCJA MIKOŁAJ. Uczniowie, którzy w dniach: od 5 do 8 grudnia (akcja trwa 5 dni) założą czapki Mikołaja, będą zwolnieni w tych dniach z pisania niezapowiedzianych kartkówek, pytania i sprawdzania prac domowych.
  2. DNI ŚWIĄTECZNEGO SWETERKA.  Uczniowie, którzy w dniach: od 18 do 22 grudnia (ostatni tydzień przed świętami) założą do szkoły sweterek kojarzący się ze świętami, np. z choinką, bombkami, Mikołajem, itp., będą zwolnieni w tych dniach z pisania niezapowiedzianych kartkówek, pytania i sprawdzania prac domowych.
  3. Samorząd Uczniowski zaprasza dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły do przyłączenia się do tych akcji.
  4. ZŁOTA CZAPKA MIKOŁAJA. Uczniowie, którzy w dniach: od 4 do 15 grudnia będą mieli 100-procentową frekwencję, brak spóźnień i ani jednej negatywnej uwagi, wezmą udział w losowaniu ZŁOTEJ  CZAPKI  MIKOŁAJA. Losowanie odbędzie się przed świętami, w środę 20 grudnia, na długiej przerwie, i będzie ono połączone z konkursem na najbardziej kreatywny strój świąteczny. Zwycięzca otrzyma złotą czapkę Mikołaja, niepytkę na wybrany dzień oraz podwójny voucher (bilet) do kina Helios. Uczniów uprawnionych do udziału w losowaniu wychowawca zgłasza opiekunom SU, Edycie Turel lub Urszuli Pilcickiej, najpóźniej do 19 grudnia. Bardzo prosimy wychowawców o terminowe zgłoszenie uczniów uprawnionych do udziału w losowaniu.
  5. KONKURS NA  NAJBARDZIEJ  KREATYWNY STRÓJ  ŚWIĄTECZNY.
Dnia 20 grudnia 2017 roku, w środę, na długiej przerwie na korytarzu na pierwszym piętrze, odbędzie się konkurs na najbardziej kreatywny strój kojarzący się ze świętami. Propozycja SU jest taka, aby nagrodą dla zwycięzcy była kartka niepytka oraz voucher do kina Helios (podwójny). Dodatkowo każdy startujący otrzyma 10 punktów za udział w konkursie szkolnym.
  1. Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę koców, karmy i innych rzeczy (może również pieniędzy) dla białostockiego Schroniska dla Zwierząt. Termin: listopad – grudzień 2017. Wszystko można przynosić do sali 107. Za udział w zbiórce każdy otrzyma 10 punktów.
  2. Rusza akcja Góra Grosza. SU prosi wszystkich o wsparcie. Informacje na plakatach.
SAMORZĄD  UCZNIOWSKI PROSIMY  WYCHOWAWCÓW  O  POINFORMOWANIE  O  DZIAŁANIACH  SU  I  ZACHĘCENIE  SWOICH  WYCHOWANKÓW  DO  WZIĘCIA  W  NICH  UDZIAŁU. PRZYPOMINAMY  O  ZEBRANIACH  SU  W  PIĄTKI  O  13.20  W SALI  107. SERDECZNIE  WSZYSTKICH  ZAPRASZAMY  I  NA  CIEBIE TEŻ  CZEKAMY!!!
Zmieniony: Poniedziałek, 27 Listopad 2017 23:05