Menu główne
- - - - - - - - - - - - - - - -
Historia i WoS
- - - - - - - - - - - - - - - -
Przebsiębiorczość
- - - - - - - - - - - - - - - -
Żywienie
- - - - - - - - - - - - - - - -
English Website
Fascynacje
- - - - - - - - - - - - - - - -
Ścieżki kariery zawodowej absolwentów
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gastronomik wczoraj i dziś
Konkurs Gastronomiczny
Wyszukiwarka
Reklama
Historia i Wiedza o Społeczeństwie
 • Białystok Moje Miasto
 • Dzieje Polski pędzlem malowane
  Dzieje Polski pędzlem malowane
  Sztuka stanowi jeden z ważnych elementów kształtowania świadomości narodowej. Dotyczy to także narodu polskiego. Wydaje się, że szczególna rolę odgrywa ten jej gatunek, który nazywamy malarstwem historycznym. Obraz bowiem chyba najlepiej dociera do zmysłów i serc potencjalnych odbiorców sztuki. Zamierzeniem moim realizowanym wspólnie z uczniami jest przedstawienie ważnych wydarzeń z historii Polski widzianych oczami wybitnych malarzy polskich wraz z omówieniem tła historycznego. Siłą rzeczy dominować będzie największy z nich - Jan Matejko przedstawiający w swoich obrazach chwile chwały państwa polskiego. Tworzył w okresie zaborów a więc w okresie największego chyba zapotrzebowania na ten rodzaj twórczości „ku pokrzepieniu serc” i temu zapotrzebowaniu wychodził na przeciw.
  ________________________________________________________________________________
 • Konkursy
 • Marszałek Józef Piłsudski - życie i czyny

   "Wojewódzki Konkurs Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego" organizowany jest rokrocznie.

  Organizatorami Konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku, Związek Piłsudczyków Oddział Białostocki.

  Celem Konkursu jest kultywowanie pamięci, popularyzowanie życia i czynów Twórcy Niepodległości Polski Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz w oparciu o Jego wzorzec osobowy kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.


 • Militaria
 • Mój region - moja historia
 • O czym powinniście wiedzieć ...
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny - Krąg
   
 • Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym

  Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest Komitet Główny Olimpiady, który ma siedzibę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  Jednym ze współorganizatorów Olimpiady jest Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jest on jednocześnie siedzibą Komitetu Okręgowego właściwego dla województwa podlaskiego.

 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
   
  Olimpiadę Wiedzy O Unii Europejskiej organizuje Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. W latach 2000-2002 Uczelnia przeprowadziła dwie edycje Konkursu Wiedzy o Europie. Uprawnienia do organizowania Olimpiady uzyskała dnia 8 lipca 2002 r. w drodze konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, które dnia 18 lipca 2003 r. wyraziło zgodę na prowadzenie Olimpiady w latach następnych. Uprawnienia do przeprowadzenia Olimpiady w roku 2009/2010 Uczelnia uzyskała dnia 6 sierpnia 2009 r. w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

  Podstawę prawną istnienia Olimpiady i zasad jej działania stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).
   
   
 • Pocztówka z wakacji
 • Podlasie - mozaika kultur i religii
 • Polska w Europie - Europa w Polsce
 • Prawa Człowieka
 • Spotkania z historią
 • Uroczystości szkolne
 • Warto zobaczyć
 • Ważne rocznice
 • Znani i Nieznani
 • Społeczeństwo
 • Edukacja dla bezpieczeństwa